Yazım Kuralları

Bildiri özetlerinin gönderimi sadece web sitesi kayıt bölümünden yapılmalıdır.
Bildiri özeti ve tam bildiri metni şu bilgileri içermelidir:

Bildiri başlığı
Kalın ve büyük harflerle, 12 punto, Times Roman ile yazılarak, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

Bildiri başlığında şu bilgiler yer almalıdır:
a. Yazar(ların) adı –ünvanla birlikte-
Her kelimenin ilk harfi büyük olarak ve 12 punto, Times Roman ile kalın olarak sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.
b. Yazarın çalıştığı kurum –fakülte ve bölümüyle birlikte-
Her kelimenin ilk harfi büyük olarak ve tümü 12 punto Times Roman ile yazarın adı ve soyadının altında parantez içinde yazılacak ve sayfada ortalanmış olarak yer alacaktır. (Kurum ve unvan bilgileri için Türkçe veya İngilizce dışında bir dil kullanılmamalıdır.
c. İletişim bilgileri (e-posta adresi)
Kurum ve unvan bilgilerinin yanına yazılmalıdır
Bildiri özeti metni: 300-400 kelime arası olmalıdır.
Bildiri tam metni: 4.000- 7.000 kelime arası olmalıdır.
12 punto Times Roman ile iki yana yaslı olarak yazılacak, satır aralığı 1,5 cm ve kenar boşluğu 1 inç ya da 2,5 cm olacaktır. Paragraf başlarındaki girinti 1,5 cm ve paragraflar arası boşluk 12nk olarak ayarlanacaktır. 
Referanslar: Referanslar için sayfa altında dipnot kullanılmamalı, dipnotlar sadece metne ilave açıklamalar için kullanılmalıdır. Referanslar metin içerisinde parantez ile gösterilmelidir. (Örneği aşağıda sunulmuştur.)
Kaynakça: Makale sonunda kaynakça bulunmalıdır. 

Örnekler

1. Metin İçi Referansların Gösterimi
Örnek: 1960 yılında oluşturulan ilk çevre eğitimi müfredatı, insanların içinde bulundukları çevrenin ve onun sorunlarının farkında olduklarında, çevrelerine karşı daha sorumluluk sahibi olacakları düşüncesine dayalı olarak geliştirilmiştir (Lynch, 1998:17). (Not: Sayfa numarası tırnak içinde verilen doğrudan alıntılar dışında verilmesi zorunlu değildir. Yazarın tercihine bağlıdır.)

2. Kaynakça Gösterimi
(Büyük-küçük harflerin, nokta-virgülün nerelerde kullanıldığına, italik yazılma durumuna dikkat ediniz.) Bu yazım kuralları (APA) hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: (American_Psychological_Association_(APA)_Documentation_M.pdf)

Kitap:
Merter, M. (2013). Nefs Psikolojisi. İstanbul: KaknüsYayınları.

Akademik Dergide Makale:
Dijkman, H.C., & Camp, D.P. (1987). Practical theodicee: A typology of six models of theodicy. Journal of Empirical Theology, 1(3), 67-86.

Edisyon Kitapta Bölüm:
Bellah, R. (1970). Civil religion in America. In R. Bellah (Ed.), Beyond Belief: Essays on Religion in Post-Traditional World. York: Harper&Row, s.513-530.

Elektronik Kaynaklar:
Nurullah Altaş, ‘’ Türkiye’de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları,’’ Güncelleme Tarihi 20 Haziran 2016, Erişim 08 Nisan 2017 
http://ded.dem.org.tr/gorsel/pdf/ded-31-makale-1.pdf

A+ A-